Tjänstedesign & PR

Använd Inspirationsbyråns expertis och nytänkande för framgångsrikt tjänsteföretagande. Vår egen, Carina Sundqvist, har 4,5 års erfarenhet av tjänstedesign, affärsutveckling och PR inom det egna företaget Inspirationsbyrån, som gästlärare på YH-utbildningen "Kulturtursim med marknadsföring" i Lidköping, som föreläsare på Tillväxtverkets "Starta eget-dagar" med mera. En tydlighet i hur dina erbjudanden framställs och förpackas är av yttersta vikt för att kunden skall välja just dig. En genomtänkt linje för PR ger större och rätt kännedom om ditt varumärke och ditt företag. Inspirationsbyrån vänder sig som konsult inom "Tjänstedesign & PR" till företag som vill utveckla sin verksamhet inom tjänstesektorn. Kunskapsöverföringen kan antingen ske via ett föredrag eller som ett möte där Carina bedömer era behov och därefter utvecklar vi tillsammans ditt företag. Varmt välkomnen!

Inspiration för handling

-"Carina är både tydlig och inspirerande i sitt budskap. En sprudlande glädjemaskin som inte lämnar någon oberörd!" Roger Johansson, regissör, deltagare på Starta Eget-dagen 22/2 2011, IHM Business School, Göteborg (arr. Tillväxtverktet)

Föredrag: Lyft blicken, vidga vyerna, nå längre!
-"Tänk stort direkt och välj dina kunder", säger Carina Sundqvist i denna föreläsning där hon berättar hur du kan tänka för att skapa tydlighet och succé i företagandet. Genom att ta sig själv som exempel får du konkreta exempel som sedan kan användas framöver. Carina Sundqvist är byggnadsantikvarie och kulturentreprenör och driver sedan 4 år tillbaka företaget Inspirationsbyrån med säte i Göteborg. Hon har framgångsrikt omvandlat sina värderingar till konkreta affärsidéer och är främst känd för koncepten Walking Dinner och Fyrsafari.

-"Konstruktiv mix av innehåll, interaktion med publiken och illustrerande bilder. Dessutom perfekt ton till temat. Mycket bra." Maria Gustafsson, MIKU

BOKA NU och inspireras till handling!

Also avalible in english! Och på teckenspråk.